ค้นหา    

บอกเล่าเก้าสิบ
กิจกรรมเพื่อนไร้พรมแดน   สื่อล่าสุด
จดหมายเปิดผนึกจากเพื่อน ๆ ของชัยภูมิ ป่าแส หรือจะอุ๊
จดหมายเปิดผนึกจากเพื่อน ๆ ของชัยภูมิ ป่าแส หรือจะอุ๊ โครงการเกี่ยวก้อย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 1
เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 1 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีชาวกะเหรี่ยงด้านสิทธิเด็กและสตรี

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีชาวกะเหรี่ยงด้านสิทธิเด็กและสตรี
โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีชาวกะเหรี่ยงด้านสิทธิเด็กและสตรี

Ethnic Women Leadership Program
โรงเรียนผู้นําสตรีชาติพันธุ์รุ่นใหม่ และ โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีชาวกะเหรี่ยงด้านสิทธิและสตรี

Border school Teacher's capacity building Program
Border school teacher's capacity building program
ในอ้อมกอด
บันทึกเรื่องราวของภาคีและผู้ได้รับประโยชน์จากชุมชนแรงงานในระหว่างการดำเนินโครงการ

รวมนิทานสัตว์พิเศษ
รวมนิทานสัตว์พิเศษ

สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ
สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ โดย เด็กๆปกาเกอะญอ โครงการสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
สสส. ร่วมกับ Stateless Watch,เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลภูมิใจนำเสนอ ภาพยนตร์โดยหมายิ้มสตูดิโอ \\\\\\\\\\\\\\\\

ภาพยนตร์สั้นโครงการเกี่ยวก้อยปี 6
ภาพยนตร์สั้นโครงการเกี่ยวก้อยปี 6
ดูทั้งหมด  ดูทั้งหมด