ค้นหา    
กิจกรรม > หนังสั้นเพื่อส่งเสริมการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 

Malaria and Mosquitoes directed by Pimpaka Towira 
Malaria and Mosquitoes กำกับโดย พิมพกา โตวิระ 
24.44 minutes (English subtitle)
all-powerful directed by Aditya Assarat 
all-powerful กำกับโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์ 
11.41 minutes (English subtitle)
Citizen directed by Soraya Nakasuwan
Citizen กำกับโดย โสรยา นาคะสุวรรณ
12.34 minutes
ID Card directed by Nitivat Cholvanichsir
บัตร..นะจ๊ะ กำกับโดย นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ
12.50 minutes
Homemade directed by Sivaroj Kongsakul
หนังบ้าน กำกับโดย ศิวโรจณ์ คงสกุล
23.30 minutes
Another Insects directed by Tanwarin Sukkhapisit
แมลงตัวอื่น กำกับ โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
18.06 minutes
Tud directed by Kongkiat Khomsiri
ตัด กำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ
12.09 minutes
Udon directed by Kongdej Jaturanrasamee
อุด้ง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
18.02 minutes
  

 

เกี่ยวก้อย
โครงการเกี่ยวก้อยปีพ.ศ. 2553 เป็นโครงการทดลอง ดําเนินการร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โครงการปิ๊งส์ (สสส. ) และคุณพิมพกา โตวิระ บริษัท Extra Virgin เยาวชน 30 คนในสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 วันและผลิตภาพยนตร์สั้น 6 เรื่อง มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้นําบทเรียนจากโครงการในปีแรกมาขยายงานโครงการปีที่ 2 ซึ่งได้รับการ สนับสนุนทุนจากโครงการสะพาน / USAID โดยขยายความร่วมมือกับกลุ่มประชาสังคม องค์กรอิสระ
ภายใต้รัฐธรรมนูญ และศิลปินหรือบุคลากรสื่ออาชีพ เพื่อทํางานกับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
 
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและภาคีซึ่งเป็นกรรมการโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ หอภาพยนตร์ มูลนิธิหนังไทย สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยและไทยพีบีเอส ดําเนินโครงการ เกี่ยวก้อยปี2ระหว่างเมษายน2554-เมษายน2555 เยาวชนรวม40คนในภาคเหนือตอนบนที่ผ่าน การคัดเลือกได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและการทํา ภาพยนตร์ ผู้สนใจได้เสนอโครงการและผลิตผลงานในรูปแบบภาพยนตร์สั้น โดยมูลนิธิได้ให้การ สนับสนุนด้านข้อมูล เทคนิค ทุนทํางาน และจัดให้มีพี่เลี้ยงผู้ให้คําปรึกษา โดยผลงานเยาวชนทั้งหมด 12 เรื่อง และผลงานของพี่เลี้ยงรวมถึงมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนอีก 5 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรก ในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมบินข้ามลวดหนาม ร่วมกับภาพยนตร์ส่งประกวดจากสาธารณชน เมื่อ 29 มี นาคม - 1 เมษายน 2555 ซึ่งมูลนิธิมีแผนงานจะหาช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 
เกี่ยวก้อย 2/2 (28 พฤษภาคม 2555 - 27 มกราคม 2556) โครงการเกี่ยวก้อยระยะเวลา 8 เดือน ดําเนินร่วมกับภาคีเดิมในปีที่สอง ในการทํางานต่อเนื่อง กับเยาวชนกลุ่มเดิมที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยปี 2 ผนวกกับกลุ่มผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพ และ สถาบัน/องค์กรท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในระดับสูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้กํากับภาพยนตร์อาชีพได้มีโอกาสทํางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และเผย แพร่ภาพยนตร์ทั้งที่ผลิตในโครงการปีสองและปีนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ