ค้นหา    
กิจกรรม > บินข้ามลวดหนามสัญจร Fly beyond the Barbwire Fence Festival On tour
 

บินข้ามลวดหนามสัญจร

Fly beyond the Barbwire Fence Festival On tour
โดย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน และภาคี

โครงการบินข้ามลวดหนามสัญจร หรือเทศกาลภาพยนตร์ชาติพันธุ์สัญจร คือการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในท้องถิ่น ประกอบกับการสนทนาเกี่ยวข้องกับงานศิลปะภาพยนตร์ของชนชาติพันธุ์ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานที่จัดกิจกรรมในเขตเมือง และในชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกล

 --------

ประมวลภาพกิจกรรมบินข้ามลวดหนามสัญจรโดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและภาคีร่วมจัด

ดูภาพเพิ่มเติมของแต่ละสัญจรคลิ๊กที่ภาพได้เลยครับ 

Friends Without Borders Foundation in cooperation with Mai Thai Restaurant Present MOBILE Fly beyond the Barbwire Fence Festival in Mae Sot -The Citizens & Their Friends Short Film on 8 November 2016 at Mai Thai Restaurant  Maesot Tak 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจรในงาน "พม่าระยะประชิด" ภาพยนตร์สั้นว่าด้วยแรงงานและผู้ลี้ภัย 6 เรื่อง ในงานนิทรรศการ "พม่าระยะประชิด 2"  ณ​ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ส่วนหลัง หอศิลป์ม.ช. ถ.นิมมานเหมินทร์  ในช่วงเวลา 13.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 โดยความร่วมมือของ Moving Image และเพื่อนไร้พรมแดน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร "โรงเรียนชายแดน" ประเด็นยุติการใช้แรงงานเด็ก กิจกรรม ให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง รวมถึงครู ในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจัดฉายภาพยนตร์สั้นว่าด้วยแรงงานเด็ก การสนทนา และกิจกรรมสันทนาการ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ขจัดการใช้แรงงานเด็ก โดย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ภายใต้การสนับสนุนองค์การแต เด ซอมม์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอดเพื่อจัดกิจกรรมฉายหนังให้ความรู้เรื่องแรงงานเด็กกับเด็กๆทั้งในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้และหอพักจำนวน 4 แห่งได้แก่ โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร โรงเรียนแม่สละเหนือ อ.ท่าสองยาง โรงเรียนบ้านท่าอาจ และศูนย์การเรียน BHSOH อ.แม่สอด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร "บ้านกลาง" ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร "โรงเรียนชายแดน" ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2558 หนังสั้นในเทศกาลบินข้ามลวดหนามเมื่อเดือนพฤษภาคม เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและชุมชนชายแดนจังหวัดตาก พร้อมณัฐปคัลภ์ เข็มขาว (ผู้กำกับเรื่องมะเหย่นชาน) และดาโพ มรดกพนา (ผู้กำกับ Last Summer) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร ในงาน "สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 3" ที่ร้านหนังสือเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร  "บ้านสบลาน"  ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร "โปรแกรมพิเศษในงาน Filmvirus Wildtype2014"  ณ the Reading Room สีลม ซอย19 วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เริ่มฉายตั้งแต่เวลา 19.00 น. Filmvirus โดยความร่วมมือกับเทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยองค์กรเพื่อนไร้พรมแดน ขอเชิญคุณชมโปรแกรมพิเศษ 'บินข้ามลวดหนาม' ในงาน Filmvirus Wildtype 2014  พบโปรแกรมคัดสรรภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ ทั้งที่ทำโดยนักทำหนังชาวไทย และ คนทำหนังที่เป็นคนชาติพันธุ์เอง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจร "มหาวิทยาลัยทักษิณ" กับหนังสั้นประเด็นเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในโครงการเกี่ยวก้อย และการใช้สื่อเพื่อการณรงค์ วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ หอประชุมปาริชาติ โดยความร่วมมือโครงการศูนย์ศึกษาเชิงบูรณาการทางสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสะพาน และมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจร "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" กับหนังสั้นประเด็นเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน วันที่ 8 มกราคม 2556 โดยความร่วมมือ โครงการสะพาน และมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บินข้ามลวดหนามสัญจร "พิษณุโลก" กับหนังสั้นประเด็นเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนวันที่ จัดฉายที่ ศูนย์ICT เทศบาลนครพิษณุโลก วันที่ 23 พ.ย. 2555 โดยความร่วมมือ โครงการสะพาน และมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจร "ขอนแก่น" กับหนังสั้นประเด็นเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จัดฉายที่ ตลาดต้นตาลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2555 โดยความร่วมมือ โครงการสะพาน และมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจร Special Section "เยาวชนชาติพันธุ์กับหนังสั้นเล่าเรื่องตัวเอง" ณ เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16 ห้อง 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ 18 สิงหาคม 2555 โดยความร่วมมือของโครงการเกี่ยวก้อย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ อนุกรรมการเพื่อสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มูลนิธิหนังไทย, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยและ ThaiPBS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บินข้ามลวดหนามสัญจร "บ้านแม่หละยาง"  อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5 สิงหาคม 2555 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร at "Pluto Bar (Exppact Foreign Correspondents' Club)"  FFFest On tour in Mae Sot 3 -4 August 2012 Start 7.30 PM. Human Rights & Democracy Film , Q&A with Directors 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บินข้ามลวดหนามสัญจร "โรงเรียนเซ่อทูเหล่" อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4 สิงหาคม 2555 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------