ค้นหา    
กิจกรรม > ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล กัญจนา คําเมฆ
 

โครงการจัดทำ "ชุดภาพยนตร์สั้นเพื่อสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล" เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล" (คพอส.) และ Stateless Watch โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายของโครงการเพื่อสร้างความตระหนักในสังคมไทยต่อการดำรงอยู่และตัวตนของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และรณรงค์ให้เห็นคุณประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาสถานะบุคคลของมนุษย์ และเห็นว่าสถานะบุคคลควรจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นสุข

Update เชิญชม "วันเกิด" ฉบับไดเร็คเตอร์ คัท
ที่ไม่เคยโชว์ในอินเตอร์เน็ตมาก่อน
ของศุภโมกข์ ศิลารักษ์ หมายิ้มสตูดิโอ และเพื่อนไร้พรมแดนได้
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม เวลาราว 15.29 น.
งานหนังสั้นมาราธอนของเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 20
ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สี่แยกปทุมวัน
 
Update วันเกิด:Birthday จะเดินทางไปฉายในเทศกาล Freedom FilmFest ที่ประเทศมาเลเชีย section South East Asia Video for Change Forum Wed, Aug 24, 2016, 1.30pm – 5.30 pm

BIRTHDAY – วันเกิด Languages: Karen and Thai language Subtitles: English 8min 17sec | Year : 2015 | Supamok Silarak | Thailand
 
Synopsis: In 2000, a trip to town was not easy for stateless Karen ethnic villagers in Thailand. However, a Karen village headman had made up his mind that he was going to take the long and difficult journey to celebrate the new lives.
 
more information http://freedomfilmfest.komas.org/south-east-asia-video-4-change-forum


     

1. วันเกิด Birthday

ภาพยนตร์โดยหมายิ้มสตูดิโอ "วันเกิด"

นำแสดงโดย แงะ ข้างเคียงขุนเขา ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว ร่วมด้วย มะเต่เอ สถิตย์คงทน, แมะ ประเสริฐกุลพงษ์, พอบลึทู, มิซูเล่, ช่าแอ้วา, แอ้โด้โพ พันธ์ศรีธัญรัตย์, วา กุลอุดมเดช, ติ๊คา, ตอง กมลชนก, ปุ้ย โรมีโอ, สุคนธ์, สรณ์ และยะลุ

ผู้ช่วยผู้กำกับ น้อย มะลิวัน ร่วมด้วย ซอ ดาโพ, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ พงศธร จรรยาวิศิษฐ์
อำนวยงานสร้างพื้นที่ ดาบึ เกรียงไกรลาภ
ศิลปกรรม กะทิ แวรี่แฮปปี้, สิรัชญา วงศ์ฝั้น, อนุสรณ์ แสงศร
เสียง บราฮัม มูเจ่คี
ดนตรี โครงการกระดูก, ทองดี ตุ๊โพ, ธนวัฒน์ กตัญญู,
กำกับภาพ เชวง ไชยวรรณ
อำนวยการสร้างและบทภาพยนตร์ ธะบเล พอ
กำกับและลำดับภาพ ศุภโมกข์ ศิลารักษ์
 
ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลแม่หละ ศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ โรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนแม่หละโกร และบ้านแม่หละยาง
-----
2.วันเกิด...เหตุ

นำแสดงโดย แงะ ข้างเคียงขุนเขา, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว และขอแนะนำ ช่าหล่อแตะทู 
ร่วมด้วย 
กัญจนา คำเมฆ , ลวยกะป่อมู วนารักษ์ศรี, มึพอ ไพรพิริยา, จอโพ เกรียงไกรลาภ, ดาโพ มรดกพนา, นักแสดงสมทบรุ่นพ่อแม่จาก "วันเกิด" และชาวบ้านแม่หละยาง

ผู้ช่วยผู้กำกับ น้อย มะลิวัน ร่วมด้วย ซอ ดาโพ, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ พงศธร จรรยาวิศิษฐ์
อำนวยงานสร้างพื้นที่ ดาบึ เกรียงไกรลาภ,แอ้เกอะหลึมู
ศิลปกรรม กะทิ แวรี่แฮปปี้, สิรัชญา วงศ์ฝั้น, อนุสรณ์ แสงศร
เสียง บราฮัม มูเจ่คี
ดนตรี โครงการกระดูก, ธนวัฒน์ กตัญญู,
กำกับภาพ เชวง ไชยวรรณ
อำนวยการสร้างและบทภาพยนตร์ ธะบเล พอ
กำกับและลำดับภาพ ศุภโมกข์ ศิลารักษ์

ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลแม่หละ ศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ โรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนแม่หละโกร และบ้านแม่หละยาง

-----

3.เกิด

นำแสดงโดย แงะ ข้างเคียงขุนเขา, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว และขอแนะนำ ช่าหล่อแตะทู ร่วมด้วย กัญจนา คำเมฆ , ลวยกะป่อมู วนารักษ์ศรี, มึพอ ไพรพิริยา, จอโพ เกรียงไกรลาภ, ดาโพ มรดกพนา, นักแสดงสมทบรุ่นพ่อแม่จาก "วันเกิด" และชาวบ้านแม่หละยาง

ผู้ช่วยผู้กำกับ น้อย มะลิวัน ร่วมด้วย ซอ ดาโพ, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ พงศธร จรรยาวิศิษฐ์
อำนวยงานสร้างพื้นที่ ดาบึ เกรียงไกรลาภ,แอ้เกอะหลึมู
ศิลปกรรม กะทิ แวรี่แฮปปี้, สิรัชญา วงศ์ฝั้น, อนุสรณ์ แสงศร
เสียง บราฮัม มูเจ่คี
ดนตรี โครงการกระดูก, ธนวัฒน์ กตัญญู,
กำกับภาพ เชวง ไชยวรรณ
อำนวยการสร้างและบทภาพยนตร์ ธะบเล พอ
กำกับและลำดับภาพ ศุภโมกข์ ศิลารักษ์

ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลแม่หละ ศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ โรงเรียนภัทรวิทยา โรงเรียนแม่หละโกร และบ้านแม่หละยาง