ค้นหา    
ไฟเขียวนำเข้าแรงงานกว่า 2 แสนคน
ความเคลื่อนไหว > ไฟเขียวนำเข้าแรงงานกว่า 2 แสนคน  

 ไฟเขียว นำเข้าแรงงานข้ามชาติกว่า 2 แสนคน ใช้เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ

 

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีแนวคิดนำเข้าแรงงาน โดยเฉพาะ
สัญชาติพม่า ที่ผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า เพื่อนำมาชดเชยแรงงานข้ามชาติที่หนีน้ำท่วม
เดินทางกลับประเทศประมาณ 2 แสนคน เป็นแรงงานพม่าประมาณ 1.2 แสนคน จากการหารือล่าสุดกับรัฐบาลพม่า
ได้ข้อสรุปว่า จะนำเข้าโดยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศ
ในการตั้งด่านออกเอกสารรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน ได้เปิดให้สถานประกอบการ
ที่ขาดแคลนแรงงาน มายื่นเอกสารขอโควตาแรงงานข้ามชาติได้ตลอดเวลาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งกรมการ
จัดหางาน จะส่งเรื่องไปยังรัฐบาลพม่า ให้จัดส่งแรงงานตามจำนวนที่ทางนายจ้างร้องขอ

ส่วนสถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่หนีน้ำท่วม ขณะนี้แรงงานข้ามชาติได้ทยอยเดินทางกลับประเทศไทยบ้างแล้ว ซึ่งเป็น
แรงงานที่ถูกกฎหมาย จึงขอเตือนแรงงานกลุ่มนี้ว่า ให้เข้ากลับไปทำงนกับนายจ้างเดิมเท่านั้น หากเปลี่ยนนายจ้างถือจะว่า
เป็นแรงงานผิดกฎหมายทันที และถ้าต้องการเปลี่ยนนายจ้าง สามารถมายื่นเรื่องกับกรมการจัดหางานให้ถูกต้อง

 

ที่มา : มติชน 6-12-2554