ค้นหา    
ชง ครม.ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติอยู่ต่อ
ความเคลื่อนไหว > ชง ครม.ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติอยู่ต่อ  

 ชง ครม.ขยายเวลาแรงงานข้ามชาติอยู่ต่อ-เร่งนายจ้างพาพิสูจน์สัญชาติก่อน14 มิ.ย. นี้

 

ก.แรงงาน 9 ก.พ.- นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง
การพิสูจน์สัญชาติ ให้กับจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ว่าได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งดำเนินการแจ้งนายจ้างในการนำแรงงานข้ามชาติ
มาพิสูจน์สัญชาติ ทั้งกลุ่มเก่าที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่
28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งยังเหลืออีกประมาณ 100,000 คน
และกลุ่มที่เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2554 อีกกว่า 900,000 คน โดยกลุ่มเก่า
ที่ยังค้างอยู่ หากเป็นแรงงานพม่า จะต้องมายื่นแบบขอพิสูจน์สัญชาติใหม่ โดยการกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมา
พิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทยซึ่งตั้งเพิ่มขึ้นอีก
5 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ รวมกับของเดิมคือที่ ระนอง เชียงราย และตาก รวมเป็น
8 แห่ง

ส่วนแรงงานกัมพูชา ทางรัฐบาลกัมพูชาจะตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติที่กรุงเทพฯ และใช้รถโมบายเคลื่อนที่ไปตามจังหวัดที่มี
แรงงานกัมพูชาอยู่มาก ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้วิธีการส่งเอกสารแบบเดิมเนื่องจากไม่เคยมีปัญหา
โดยในสัปดาห์หน้า กระทรวงแรงงานจะเสนอเรื่องให้ ครม.ขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ
3 สัญชาติอยู่ในไทย
ออกไปเป็นวันที่
14 มิถุนายนนี้ จากเดิมที่จะครบกำหนดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อที่จะได้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ
ทั้งหมด โดยในอนาคตแรงงานข้ามชาติที่จะเข้าทำงานในไทยจะเป็นแบบรัฐต่อรัฐที่มีการจัดทำข้อตกลง กันเท่านั้น
ขณะที่แรงงานที่ยังผิดกฎหมายจะมีการกวาดล้างจับกุมและผลักดันกลับอย่างจริงจังต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย 9-2-2555