ค้นหา    
คู่มือนายจ้าง ผู้ประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ความเคลื่อนไหว > คู่มือนายจ้าง ผู้ประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ได้จัดทำ คู่มือนายจ้าง ผู้ประกอบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ๊งค์ด้านล่าง 
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr5902.pdf