ค้นหา    
ข่าวดี > FFFest 5 IN HONOUR OF LOVE : Ethnic Peoples Film Festival  

-----------------------------------------------------------------------------------------
FFFest5
 + Program + Film List +                                                 ไทย:Eng
-----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come fly together again!

FFFest 5 IN HONOUR OF LOVE : Ethnic Peoples Film Festival
8-12 May 2015 CMU Art Center, Nimmanhemin Rd, Chiang Mai

FRIENDS WITHOUT BORDERS FOUNDATION
with THAI FILM FOUNDATION , NETWORK OF INDIGENOUS PEOPLES OF THAILAND , CESD (CMU) , BOHIVIJJALAYA (SWU) , IHRP (MU) , HAPPENING 

For update information : www.facebook.com/FFFest , www-friends-without-borders.org