ค้นหา    
ข่าวดี > โปรแกรมบินข้ามลวดหนาม(1)  

-----------------------------------------------------------------------------------------
FFFest5
 เปิดรับผลงาน + โปรแกรม Film List +                                    ไทย:Eng
-----------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมบินข้ามลวดหนาม 5 : รักจงเจริญ

ศุกร์ 8 พฤษภาคม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.00-17.30 

การแสดงวัฒนธรรมลาหู่ โดย เยาวชนปายสองแง่ แม่ฮ่องสอน กลุ่มรักษ์ลาหู่    
กล่าวเปิดงาน โดย สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.

17.30-18.30 .

 


 

PROGRAM I : เรื่องเล่าของคนลาหู่
เข็มขัดกับหวี/สุทิต ซาจ๊ะ (8.34 นาที)
ทางเลือกของจะดอ/ ธนิต จำเริญสุขสกุล (18 นาที)
จะโบแปลว่าผู้มีวาสนา/ไมตรี จำเริญสุขสกุล (18.43 นาที)      
Q&A กับผู้กำกับภาพยนตร์ 

18.30-19.30 .

 

 


 

PROGRAM II : ในสายตาคนทำหนัง
ภวังค์คติ / นิติวัฒน์ ชลวณิชศิริ (8.41 นาที)
เพียงวันฉันเฝ้ารอ/พิมพกา โตวิระ (24.45 นาที)
Citizen/โสรยา นาคะสุวรรณ (12.34 นาที)
ตัด/ก้องเกียรติ โขมศิริ (12.08 นาที)                 

 เสาร์ 9 พฤษภาคม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.30-14.00 .

 

 

 

 


 

PROGRAM III : คือตัวของเรา
ฉ่าอิ๊เกล/ทนงศักดิ์ จำนงจามิกร (16.18 นาที)
วัดซิกข์/มนัสวีร์ กิจพิศุทธิ์ (10 นาที)
ฉันชื่อนาดา/พิทักษ์ ชัยบูรณ์ (10 นาที)
ความทรงจำดีดีในหน้าหนาว/ธนัทภัณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (14 นาที)
Nyob Zoo Hello/ณัฐศักดิ์ วีระนรพานิช (22.34 นาที)
Q&A กับผู้กำกับภาพยนตร์ ชัยบูรณ์ พิทักษ์

14.00-14.15 .

การแสดงวัฒนธรรม

14.15-15.25 .

 


 

PROGRAM IV : ข้ามเส้นพรมแดนสมมติ
โพ้นทะเล/อโนชา สุวิชากรพงศ์, วิชชานนท์สมอุ่มจารย์ (16 นาที)
ชินมาลิน/ เชวง ไชยวรรณ (27.30 นาที)
คิดถึงเมืองไต/จามร ศรเพชร (24.30 นาที)

15.25-16.25 น.

 

 


 

วงเสวนา I : ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชาติพันธุ์ในภาพยนตร์
ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (ยังไม่ยืนยัน)
สุพจน์ หลี่จา ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ มูลนิธิหนังไทย
ดำเนินรายการโดย พัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

16.25-18.25.

 


 

PROGRAM V : ในภาษามลายู-อาหรับ
Baby Arabia /ภาณุ อารี, ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ (80 นาที)
หลังม่าน: วิถีชีวิตผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้ /รอฮานี ดาโอ๊ะ (30 นาที)
ชื่อบ้าน นามเมือง / ขวัญแก้ว เกตุผล และมหามาสะบรี เจ๊ะเลาะห์ (6 นาที)

18.25-18.40 .

การแสดงวัฒนธรรม : รำตง โดยเยาวชนโผล่ว บ้านคลิตี้ล่าง กาญจนบุรี

18.40-19.30 .

 

 


 

PROGRAM VI : แว่วเสียงการต่อสู้
Echoes from the Hills /จิรัฐ ติกาล (19 นาที)
สันติภาพแค่ภาพ /กูยิ อีแต ( 8.50 นาที)
ต่าหนะ/ซอ ชิเกเซอ(12.27 นาที)
Q&A กับผู้กำกับภาพยนตร์ ซอ ชิเกเซอ

อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.30-14.10.


 

PROGRAM VII : ข้างหลังกล้อง
บัตรนะจ๊ะ/นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ (12 นาที)
ชุมนุมซามูไร/ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ (82 นาที)                                            
14.10-14.20 .

การแสดงวัฒนธรรม

14.20-15.50 .

 

 

 


 

PROGRAM VIII : อพยพ
Last Summer/ซอ ดาโพ (20 นาที)
ต่าหมื่อหล่า/ซอ ชิเกเซอ (14.47 นาที)
Inside the Fence/ซอ แอ้โดโด้ (25 นาที)
วิถีชีวิต/ ต้าควา (18 นาที)
Q&A กับผู้กำกับภาพยนตร์ ซอ ดาโพ

15.50-16.50 .

 

 


 

วงเสวนา II : เราอยากเห็นอะไรในหนังชาติพันธุ์
พิมพกา โตวิระ ผู้กำกับภาพยนตร์
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick) นักวิจารณ์ภาพยนตร์
ดำเนินรายการโดย พัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย

16.50-17.20 .


 

ดนตรีจากบ้านบางกลอย ป่าแก่งกระจาน
กล่าวนำเรื่อง โดย พิณนภา มื่อนอพฤกษาพรรณ
วิดีโอ "คิดถึงบิลลี่" (3 นาที)

17.20-18.15 .

 


 

PROGRAM IX : รักจงเจริญ
รอยเท้าของเรา/ต้าควา (25นาที)
Q&A กับทีมงานภาพยนตร์
ดนตรีโดย น้อย เปอโผล่ว และเด็ก ๆ จากครอบครัวรักจงเจริญ

18.15-19.30 .

 

 

 

 


 

PROGRAM X : เรื่องเล่าเยาวชน
The Misplaced Flower/ซอ ซามู (11.57 นาที)
Missed Beats/ซอ ตอจ่าทุน (7.20 นาที)
ลูกมือคนใหม่/ณัฐกานต์ ตำสำสู (17.10 นาที)
มะเหย่นชาน/ณัฐปคัลป์ เข็มขาว (14.30 นาที)
นักมวยของน้อง/วรวิทย์ เจริญครองพนา (9.39 นาที)
Q & A กับผู้กำกับภาพยนตร์ ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว

Next