ค้นหา    
ข่าวดี > โปรแกรมบินข้ามลวดหนาม(2)  

-----------------------------------------------------------------------------------------
FFFest5
 เปิดรับผลงาน + โปรแกรม Film List +                                    ไทย:Eng
-----------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมบินข้ามลวดหนาม รักจงเจริญ

จันทร์ 11 พฤษภาคม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.00-19.30 

 


 

PROGRAM XI: มอแกนกับช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
กาลครั้งหนึ่งครั้งสิ้นชาติ/กัลปวีร์ จันทร์ดี (19 นาที)
มอแกน..ป่ะพิศาล แสงจันทร์ทายาท เดชเสถียรณัฐวิทย์ ขาวศรี.(40)
No Word for Worry /Runar Jarle Wiik (90 นาที) 

อังคาร 12 พฤษภาคม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.30-17.50 . ดนตรีปกาเกอะญอ : ดนตรีจาก คลี 
17.50-18.10 . ประกาศรางวัลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามและรางวัลรักจงเจริญ         

18.10-19.10 .


 

 

PROGRAM XII : บินข้ามลวดหนาม
ภาพยนตร์บินข้ามลวดหนาม ผู้กำกับภาพยนตร์ชาติพันธุ์
ภาพยนตร์บินข้ามลวดหนาม ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ภาพยนตร์รางวัล "รักจงเจริญ" 

 19.10-19.30 . ดนตรีปกาเกอะญอ : ชิ สุวิชาน และ คือวา 

 

Back