ค้นหา    
ข่าวดี > ประมวลภาพกิจกรรมบินข้ามลวดหนามครั้งที่ 5  

 

ประมวลภาพกิจกรรม"บินข้ามลวดหนาม" 5 ตอน "รักจงเจริญ" : เทศกาลหนังนานาชาติพันธุ์
ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2558
 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เทศกาลบินข้ามลวดหนาม คือ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและเครือข่ายพันธมิตรนับแต่ปีพ.ศ. 2551 เพื่อให้เป็นพื้นที่การแสดงออก และประกาศเจตจำนงต่อสันติภาพและมิตรภาพในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภูมิหลังความเป็นมา อีกทั้งยังเพื่อเป็นพื้นที่ประกาศตัวตนของคนชาติพันธุ์ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ และผู้ลี้ภัยผ่านทางศิลปวัฒธรรม

เทศกาลบินข้ามลวดหนามตอนที่ 5 คือการกลับมาอีกครั้งของเทศกาลบินข้ามลวดหนามว่างเว้นการจัดไปนับแต่ปีพ.ศ. 2555 เทศกาลบินข้ามลวดหนามตอนที่ 5 นี้ จะเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพันธ์ุ ซึ่ง รวบรวมภาพยนตร์สั้นและยาวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ผลิตโดยฝีมือคนหลากชาติพันธุ์ และ/หรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผู้ลี้ภัยซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระอื่น ๆ ภาพยนตร์ทั้งหมดที่ได้รับการรวบรวมไว้จะได้รับการบันทึกชื่อและรายละเอียดไว้ในสูจิบัตรเทศกาล และภาพยนตร์คัดสรรราว 20 เรื่องจะได้รับการนำมาจัดฉายตลอดระยะเวลา 5 วัน นอกจากนี้ ในเทศกาลจะมีวงเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การพูดคุยถาม-ตอบกับผู้กำกับภาพยนตร์ และการแสดงวัฒนธรรมหรือดนตรีชาติพันธุ์ งานออกร้านหัตถกรรมชาติพันธุ์ และงานระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการทำภาพยนตร์ของคนชาติพันธุ์อีกด้วย

และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินชาติพันธ์ุ รวมถึงผู้ที่ผลิตงานภาพยนตร์ในประเด็นเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานอพยพ และผู้ลี้ภัยมีกำลังใจในการผลิตงานต่อไป รวมถึงกระตุ้นให้มีผู้สนใจทำความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผู้ลี้ภัย ผ่านการทำและชมภาพยนตร์มากขึ้น เทศกาลบินข้ามลวดหนามจะประกาศรางวัล 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามของคนชาติพันธุ์, ภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามของศิลปินที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ และภาพยนตร์ขวัญใจมหาชน โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล 2 ประเภทแรก จะประกอบไปด้วยบุคลากรในงานภาพยนตร์กระแสหลักหรืออิสระ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักวิชาการด้านชาติพันธุ์ ศิลปินชาติพันธุ์ และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรม

-------------------------

-------------------------

บรรยากาศเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกโรงละคร (คลิ๊กที่ภาพหรือตรงนี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมนะครับ)

 -------------------------

ดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมในโรงละคร สลับฉากกับภาพยนตร์สั้นและยาวในเทศกาล
(คลิ๊กที่ภาพหรือตรงนี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมนะครับ)

 

 -------------------------

เราได้สนทนาถามตอบกับผู้กำกับภาพยนตร์ พูดคุยกันในวงเสวนาเล็กวันเสาร์และอาทิตย์
และฟังเสียงของ "มื่อนอ" พิณนภา พฤกษาพรรณ กล่าวนำเรื่อง "รอยเท้าของเรา"
(คลิ๊กที่ภาพหรือตรงนี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมนะครับ)

-------------------------

12 พ.ค. 2558 การมอบโลห์ที่ระลึกบินข้ามลวดหนาม และโลห์รักจงเจริญ
ร่วมด้วยการประกาศรางวัล "บุคคลผู้ไม่สำคัญ" ของมูลนิธิธรรมไทย

(คลิ๊กที่ภาพหรือตรงนี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติมนะครับ)

--------